เปิดบัญชีลูกค้า

คุณเคยขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าส่งออกกับกรมศุลกากรแล้วหรือยัง?